ศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจวินิจฉัยแบบครบวงจร ด้วยการบริการระดับมาตรฐานสากล ซึงทางศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท ได้ผ่านการรับรอง JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2555

JCI :: Joint Commission International JCI lightboxJCI :: Joint Commission International

 

เวลาเปิดให้บริการ     วันจันทร์ – วันศุกร์    เวลา 08.00-20.00 น. ( ปิดรับคนไข้ 18.30 น. )

                                วันเสาร์ – วันอาทิตย์   เวลา 08.00-18.00 น.  ( ปิดรับคนไข้ 17.30 น. )

1. การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคตา
2. การบริการวัดแว่นสายตา และเลนส์สัมผัส
3. การตรวจเครื่องมือพิเศษ เช่น การถ่ายภาพจอประสาทตา และขั้วประสาทตา
4. การตรวจประเมินสภาพดวงตาก่อนผ่าตัดแก้ไขสายตาภาวะผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ และการฝังเลนส์เสริม (LASIK,PRK and ICL)
5. การรักษาโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา และภาวะถุ้งหุ้มเลนส์ขุ่นหลังการผ่าตัดต้อกระจกด้วยเลเซอร์
6. การรักษาโรคต้อหิน ด้วยเสงเลเซอร์
7.
การผ่าตัดต้อกระจก

หมายเหตุ :

ท่านใดที่ต้องการเข้ามารับบริการ รบกวนโทรมาแจ้งเวลาไว้ก่อน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
ท่านใดใส่คอนแทคเลนส์ รบกวนงดใช้ก่อนเข้ารับการตรวจรักษา อย่างประมาณน้อย 7 วัน         
ท่านใดนำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถ จอดรถได้ รอบละ 3 ชม. โดยนำบัตรกระดาษมาประทับตรา ศูนย์โรคตาฯ
กรณีท่านใดที่มีนัดหมายขยายม่านตา (DI) ไม่ควรขับรถยนต์มาเอง เนื่องจากสายตาจะสู้แสงไม่ได้ 3-4 ชม.