แจ้งการเปิดบริการ 26 ธันวามคม 57

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ทางศุนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท
ขอแจ้งเวลาการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น.
รับคนไข้คนสุดท้ายประมาณ 15.30 น.

เนื่องจาก เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
แพทย์และเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจที่โรงโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

ทางศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย