ศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิทประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ผู้สนใจสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังรายละเอียดสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  dowload  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dms.job.thai.com