โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)  เลขที่ 5/2 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 -16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 5-16 มิถุนายน 2560 สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3438 8700-2 , 0 3432 5818 , 0 3432 1244 ต่อ  5117
ดาวน์โหลดแอกสาร คลิกที่นี้