ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

พญ.สายจินต์ อิสีประดิษฐ์

 

ผู้จัดการศูนย์โรคตา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท

แพทย์หญิงนวลจิรา ประกายรุ้งทอง