ศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
สาขาสุขุมวิท

2/70 อาคารแบงคอคเมดิเพล็กซ์ ชั้น 2
ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุ่งเทพมหานคร 10110

โทร : 02 712 2066, 02 712 2077

แฟกซ์ : 02 712 2449

www.mettaeyecare.org

www.facebook.com/MIECfanpage


Fields marked with are required.
 
 
 
 
 

You havecharacters left.