1. ศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท เป็นของรัฐบาลหรือเอกชน

          - ศูนย์โรคาตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท เป็นหน่วยงานของรัฐบาล
        - เปิดเป็นคลีนิกนอกเวลาราชการของรัฐบาล ซึ่งเป็นสาขาย่อยมาจาก รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ที่อยู่ อ.สามพราน จ.นครปฐม สาขาเดียวเท่านั้น

2. ศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท เปิดทำการเวลาเท่าไหร่

           - ศูนย์โรคาตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท
        - เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
        - วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.

        - เปิดเป็นคลีนิกนอกเวลาราชการของรัฐบาล
        - ปิดให้บริการทุก วันหยุดนักขัตฤกษ์

3. สิทธิการรักษาที่ศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท มีอะไรได้บ้าง

          - สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
        - สิทธิพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
        - สิทธิประกันเมืองไทย ประเภท Health Care

        

4. ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

          - ค่าใช่จ่ายในการตรวจรักษาเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 600-800 บาท
        - ค่ายาจะเป็นราคาเท่ากับ รพ.ของรัฐทั่วไป